Zertifikate

Norma zarządzania jakością opisuje, jakie wymagania musi spełniać system zarządzania firmy, aby spełnić określoną normę w zakresie wdrażania zarządzania jakością. Może on służyć zarówno informacyjnie do wdrożenia w przedsiębiorstwie, jak i jako dowód określonych standardów dla osób trzecich. Dowód jest dostarczany przez proces certyfikacji, po którym niezależne jednostki certyfikujące wydają ograniczony czasowo certyfikat.

Certyfikacja zakładowej kontroli produkcji według DIN EN 1090-2 i EN 1090-3 skierowana jest do producentów i dystrybutorów elementów nośnych ze stali i aluminium. Od 01.07.2014 r. zgodnie z europejskim rozporządzeniem o wyrobach budowlanych w połączeniu z normą zharmonizowaną DIN EN 1090-1 te wyroby budowlane muszą być wprowadzane na rynek europejski z oznakowaniem CE. Certyfikat zgodny z EN 1090-2 i EN 1090-3 jest warunkiem wstępnym do oznakowania CE Państwa elementów stalowych i aluminiowych.

 

Scroll Up